Automated Financial Year-end

 

Dear Client,

 

Financial year-end is a busy time of the year, but the GoodX year-end has been designed to make it easy and quick. This year, we've introduced an automated feature for the financial year-end, ensuring a more seamless experience for you.

 

The functionality guarantees an automatic completion of your financial year-end on the evening of February 29, 2024, at midnight. This ensures that you can generate patient invoices on the morning of March 1st, 2024, allowing you to seamlessly continue your day-to-day billing activities without any discrepancies in your financial records.

 

IF YOUR YEAR-END FALLS IN ANOTHER MONTH THAN FEBRUARY, YOU SHOULD NOT CONTINUE WITH THE YEAR END AT THE END OF FEBRUARY - YOUR PERIODS WILL CLOSE OFF WRONG.

 

To initiate a request to sign up for the automated financial year-end, please start the survey below and select yes. 

 

GoodX will offer the subsequent support hours in anticipation of and during the financial year end:

d

  • 29 February from 07:30 AM to 19:00 PM
  • 01 March from 06:30 AM to 19:00 PM
  • 04 March from 06:30 AM to 19:00 PM

   

Please Take Note: If you do not want to sign up for the automated year end feature, you will remain responsible for conducting your own financial year-end procedures.

 

You can follow the step-by-step instructions on the GoodX Learning Centre to successfully finalise your own financial year-end.


Please Take Note: This Survey is only valid until 27 February 2024.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Geagte Kliënt,

 

Finansiële jaareinde is 'n besige tyd van die jaar, maar die GoodX-jaareinde is ontwerp om dit maklik en vinnig te maak. Hierdie jaar het ons 'n outomatiese kenmerk vir die finansiële jaareinde bekendgestel, wat 'n meer naatlose ervaring vir jou verseker.

 

Die funksionaliteit waarborg 'n outomatiese voltooiing van jou finansiële jaareinde op die aand van 29 Februarie 2024, om middernag. Dit verseker dat jy pasiëntfakture op die oggend van 1 Maart 2024 kan genereer, wat jou in staat stel om moeiteloos voort te gaan met jou dag-tot-dag-faktureringaktiwiteite sonder enige teenstrydighede in jou finansiële rekords.

 

INDIEN JOU JAAREINDE NIE IN FEBRUARIE VAL NIE, MOET JY NIE AAN DIE EINDE VAN FEBRUARIE MET DIE JAAREINDE VORTGAAN NIE – JOU FINANSIELE PERIODES SAL VERKEERD AFSLUIT.

 

Om 'n versoek te inisieer om op te teken vir die outomatiese finansiële jaareinde, begin asseblief die opname hieronder en kies ja.

 

GoodX sal die volgende ondersteuningsure bied in afwagting van en gedurende die finansiële jaar se afsluiting:

a

  • 29 Februarie van 07:30 VM tot 19:00 NM
  • 01 Maart van 06:30 VM tot 19:00N NM
  • 04 Maart van 06:30 VM tot 19:00 NM
 

Neem asb kennis: As jy nie wil inteken vir die outomatiese jaareindfunksie nie, sal jy verantwoordelik bly om jou eie finansiële jaareindprosedures uit te voer.

 

U kan die stap-vir-stap instruksies op die GoodX Leersentrum volg om self u jaareinde suksesvol af te handel.


Neem asb kennis: Hierdie opname is slegs geldig tot 27 Februarie 2024..

 

Start